Mõnikord on üritust korraldades keeruline otsustada, millisel kujul ja kas üldse peaks tegema salvestuse või videoülekande internetti.

Alljärgnevalt mõningaid pilte ettevõtete üritustest (nn. corporate events)

Kõige klassikalisem koosoleku või koolituspäeva salvestus/ülekanne, mis toimub koosolekuruumis koos kohapeal osalejatega

Kui üritus toimub otseülekandena, siis on oluline erinevus, kas internetis osalejad on ainult passiivsed vaatajad või peavad saama ka küsimusi esitada ja näoga ekraanil nähtavad olema. Või on hoopis vajadus teha mõne esineja ettekanne üle interneti saali

Suurem/pidulikum koosviibimise üritus erineb lihtsast koolituspäevast selle poolest, et esinejaid on tavaliselt rohkem laval, neil on tõenäoliselt vajadus rääkida korraga ning võibolla ka ringi liikuda

Lava eeldab teistsuguste mikrofonide kasutamist ja osalejate plaanitava liikumise põhjal tuleb valida kaamerate arv ning paigutus, lisaks võib vajalik olla ka saalisolijate filmimine ja helindamine

Väga populaarne on teha ka ainult veebipõhiseid üritusi ilma kohapealsete osalejateta – webinarid, koolitused jms.

Erinevad intervjuud, mis võivad toimuda otseülekandena või hoopis ettevõttele materjalide salvestusena

Mitmesuguste koolitus- või õppematerjalide salvestamine. Siin tuleb kindlasti eristada, kas toimub põhiliselt kohalolijatele koolitus ja seda salvestatakse või…

…on päris koolitusmaterjalide salvestamine ilma osalejateta. Kui on soov luua pikaajaline õppematerjal, tuleks seda teha võimalusel eraldi, siis on võimalik sättida valgustust, heli ja kõike muud, et tulemus saaks hea

Ainult veebipõhised pikad webinarid või koolituspäevad, kus enamik esinejaid on ühenduses neti teel ja kõik vaatajad on ka netis. Ürituse moderaatorid on kohapeal

Ettevõtte töötajatega intervjuud tutvustuseks, reklaammaterjalideks ja muuks

Andke oma soovidest ja plaanidest teada kontaktide lehel ning leiame lahenduse