Miks kasutada meie teenuseid

Oluline aspekt teile kui tellijale on raha kokkuhoid. Meie teenusega kaasnev ajaline kokkuhoid ja füüsiline inimeste töö hulga vähendamine võrreldes samasuguguse ilma spets droonideta tehtava tööga annab olulise rahalise kokkuhoiu.

Samuti on meie kogutud andmed uuesti korratavad, ehk siis saame täpselt samadest kohtadest teha uued pildid ja videod ning võrrelda neid varasematega ning tuvastada erinevused – näiteks konstruktsiooni muutus, pragude teke vms.

Saavutate meie teenuste kasutamisel rahalise kokkuhoiu kuna meie kogutud andmete põhjal saate kas juba ennetada kahju tekkimist või täpselt kalkuleerida plaanitavate tööde maksumusi.

Meie load, koolitused ja tehnika

Meie droonipiloodid on koolitatud ning omavad A2 ja A1/A3 mehitamata õhusõidukite piloodilitsentse, mis tähendavad õigust lennata linnaruumis kuni 5m lähedusele inimestest ja muudes piirkondades igal pool (v.a. NOTAM-iga määratud lennukeelutsoonid).

Kasutame spetsiaalseid erikaameratega droone. Sõltuvalt töö iseloomust ka hiljem eriprogramme kogutud info töötlemiseks (mõõdistustööd, mahuarvutused, 3D mudelid).

Kuna meie droonide kaamerad on tavalistest oluliselt võimekamad, jälgime pingsalt kõrvaliste inimeste privaatsust. Juhul, kui meie droonikaamerate ette jäävad kõrvalised isikud, muudame nad enne pildi- või videomaterjalide kliendile avaldamist nii, et neid isikuid ei tuntaks ära.

Meie droonipiloodid kannavad spetsiaalseid veste, mis on märgistatud. Palume pilooti töö ajal mitte segada.

Plaanides mõnda meie teenustest kasutada võib teil tulla mõte, et näiteks naabrimehel on droon ja äkki tema teeb sama asja ära, või et kui sellist teenust on vaja rohkem kui üks kord, siis ostan hoopis endale drooni ja teen selle töö ise ära. Siiski ei maksa endale drooni ostmisega kiirustada.

Esmapilgul vaadates tavaline drooniga pildistamine võib luua kujutelma, et odavam on osta endale 500 või 1000 eurone droon. Nende droonidega soovitame siiski piirduda hobi korras lendamisega kuna meie droonide hinnad on 10 või rohkem korda kõrgemad kui need, millega tavalisi pilte ja videosid tehakse, sest tavalised droonid ja nende kaamerad ei võimalda midagi sellist teha nagu meie pakume. Lisanduvad ka spets. programmide ja koolituste maksumused ning ajakulu. Ehk siis kulutused tõuseksid kümnetesse tuhandetesse, millele lisanduvad püsikulud tehnika ja koolituste uuendamise näol.

Seetõttu võime teile julgelt kinnitada, et meie teenuseid saate kasutada pidevalt murevabalt aastaid ja aastakümneid väga mõistliku hinna eest.