Kiire, ohutu ja lihtne viis saada ükskõik milliselt katuselt täpsed mõõdud projekteerimiseks, hinnapakkumise tegemiseks või ehituseks.

Mõõdame õhust ükskõik millise katuse. Ei mingit eluohtlikku ronimist redelitel ega turnimist mõõdulindiga mööda libedaid katuseid. Mõõtmistäpsus on vähemalt sama hea või parem kui kohapeal mõõtes, samuti saab hiljem vajadusel lisada täiendavaid mõõte, sest kogu katus on digitaalselt salvestatud.

Mida keerulisema kujuga, suurem või ohtlikum on katus, seda raskem ja aeganõudvam on katust mõõta. Samuti viib see suureks katuse mõõtmise kulud. Ei ole harvad olukorrad, kus katusel on nii ohtlik, et seda keegi täpselt mõõtma ei lähegi.

See tähendab aga seda, et katuse renoveerimisel või ka uueks projekteerimisel ei ole teada vana katuse mõõdud ning ebatäpne võib tulla nii uus projekt kui ka ehituslikud hinnapakkumised.

Et saaksite täpsed, tegelikkusele vastavad andmed ja kõike seda peavalu vältida, saate meilt tellida katuse digitaalse mõõdistamise. Kui olete omanik, ehitaja või projekteerija, siis teil pole vaja muud teha, kui anda meile hoone aadress. Kogu hoone ja vajadusel ka hoone ümbrus salvestatakse õhust digitaalselt ning saadud andmete põhjal loome sellest täpse 3D mudeli, mis võimaldab ükskõik milliseid mõõte hoone katuselt (või ka mujalt) võtta.

Kui tellite katuse mõõdistamise, edastame teile juba katuse joonise koos täpsete mõõtudega.

Kui katus vajab ka hinnangut, millised vead on ning mida oleks vaja parandada, soovitame tellida katuse inspektsiooni

Soovitame katuse mõõdistamise teenust:

  • Hoone omanikele katuse renoveerimisel või parandamisel ehitusfirmadelt hinnaküsimiste võtmiseks
  • Arhitektidele ja projekteerijatele vana hoone uute jooniste koostamiseks
  • Ehitajatele täpseks katusematerjalide mahuarvutuseks ilma, et peaks ise kohapeale mõõtma minema